جراحی بیماری‌های مادرزادی قلب


بیماریهای مادرزادی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

  • ضایعاتی که سبب تنگی خروجی قلب راست به سرخرگ ریه می شوند.
  • آنهایی که سبب تنگی خروجی قلب چپ به سرخرگ آئورت می شوند.که این دو نوع ضایعه باعث می‌شوند خون کافی به ریه‌ها و یا به مغز و اندام ها نرسد.
  • سوراخ‌های ایجاد شده بین قلب چپ و راست که خون دو طرف قلب با هم مخلوط می‌شوند و سبب افزایش ورود خون به ریه‌ها شده و کودک را به طرف نارسایی قلب و ریه می‌برند.

شایع‌ترین بیماری‌های مادرزادی قلب، شامل آئورت دو لتی، تترالوژی فالوت، سوراخ بین بطنی، سوراخ بین دهلیزی، تنگی دریچه آئورت، تنگی دریچه ریوی، بازماندن کانال شریانی و جابه‌جایی سرخرگ‌های بزرگ قلب است. سوراخ بین بطنی و سوراخ بین دهلیزی شایع‌ترین بیماری های مادرزادی قلب کودکان است

افتخار ما اعتماد بیماران و خانواده آنها به تیم پزشکی ماست که روز به روز بیشتر می‌شود

تعداد بیماران حدود

تلفن مطب

88870933

88870934

88771216

آدرس

تهران - خیابان ولی عصر -سه راه توانیر- روبروی بیمارستان دی- ساختمان پزشکان دی - طبقه هشتم - شماره 1225