جراحی بیماری‌های دریچه قلب


دریچه‌های میترال ،آئورت، تريكوسپيد، پولمونر و درمان جراحی بیماری‌های روماتیسم قلبی در تعویض دریچه ما سه نوع دریچه داریم:

  • دریچه فلزی
  • دریچه بیولوژيك
  • دریچه هموگرافت

از دیگر جراحی‌های که توسط پروفسور یوسف نیا انجام می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انجام جراحی بیماری‌های تومورال قلب شامل جراحی تومورهای اولیه قلبی(میگزوم) و یا تومورهای ثانویه قلب (متاستاتیك)
  • انجام جراحی‌های آریتمی.های قلبی و تصحیح ریتم قلب، تعبیه باطری‌های قلبی و گذاشتن سیم پیس میكر

افتخار ما اعتماد بیماران و خانواده آنها به تیم پزشکی ماست که روز به روز بیشتر می‌شود

تعداد بیماران حدود

تلفن مطب

88870933

88870934

88771216

آدرس

تهران - خیابان ولی عصر -سه راه توانیر- روبروی بیمارستان دی- ساختمان پزشکان دی - طبقه هشتم - شماره 1225